Ogrodzenie z pustaków łupanych firmy Joniec

Ogrodzenie z pustaków łupanych firmy Joniec można zbudować z gotowych elementów takich jak bloczki, płytki, łączniki i daszki. Jest pięć wariantów budowy takiego ogrodzenia:

01
Ogrodzenie zbudowane z samych słupków. Najpierw trzeba wywiercić otwory pod zbrojone stopy betonowe na których buduje się słupki z bloczków. Pomiędzy słupkami montuje się prefabrykowane deski lub podwaliny betonowe. Jest to stosunkowo najtańszy sposób budowania ze względu na niskie koszty materiału i robocizny. Można także wykonać ławę na całej długości ogrodzenia, posadowioną kilka centymetrów nad poziomem gruntu, a następnie wypuścić zbrojenia w miejscach późniejszego montażu słupków z bloczków.
02
Ogrodzenie standardowe, czyli podmurówka z bloczków zbudowana na fundamencie w całej długości ogrodzenia ze słupkami zbudowanymi na podmurówce w zaplanowanych odległościach. Można budować je na dwa sposoby. Według pierwszego należy wykonać ławę betonową w całości ogrodzenia z przygotowanym już odpowiednim rozplanowaniem słupków, bram i przęseł. Następnie należy ułożyć warstwowo podmurówkę z bloczków zalanych później betonem. Na końcu trzeba zamontować słupki w rozplanowanych miejscach oraz daszki. Drugi sposób polega na wykonaniu zbrojenia stóp betonowych, na którym zostaną zamontowane podwaliny systemu SUPPORT, a dalej należy prowadzić prace w taki sposób jak wcześniej w sposobie pierwszym.
03
Ogrodzenie standardowe z poszerzonymi słupkami, zbudowanymi bezpośrednio na stopie lub ławie fundamentowej z podmurówką zbudowaną pomiędzy słupkami. Należy zacząć od rozplanowania wielkości i umiejscowienia słupków. Następnie należy wykonać ławę fundamentową na całej długości ogrodzenia, która w miejscach zaplanowanych słupków będzie dopasowana do ich wielkości. Pracę rozpoczyna się od budowania słupków, a następnie należy zamontować warstwowo podmurówkę w przestrzeniach między nimi.
04
Pełny mur wykonany z bloczków na całej długości ogrodzenia. Jest budowany tak samo jak ogrodzenie standardowe. Podczas projektowania i budowania ławy betonowej oraz montażu zbrojenia należy uwzględnić warunki ukształtowania terenu, rodzaj gruntu oraz wielkość i ciężar muru.
05
Podmurówki z bloczków na dwie, trzy warstwy ze słupkami wykonanymi z metalu. Buduje się ją według zasady z rozwiązania drugiego, ale słupki należy zakotwić na odpowiednią długość w stopie fundamentowej lub zamontować je na podmurówce przed położeniem daszków.
Furtka stalowa

Przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia należy przygotować otoczenie, czyli oczyścić powierzchnię i utwardzić podłoże. Następnie trzeba wykonać ławę fundamentu poniżej strefy przemarzania gruntu (według mapy). Jest to działanie niezbędne, ponieważ zamarzanie wody w zimie spowoduje uszkodzenie fundamentu i całego ogrodzenia. Budując fundament, należy wykonać w ławach pionową dylatację co ok. 10-15 m. Zalecane jest wykonanie szczelin w miejscach łączeń podmurówki i słupków. W bloczkach położonych nad szczelinami należy wykonać nacięcie w celu przedłużenia dylatacji fundamentu i wypełnić ją elastycznym materiałem uszczelniającym. Poziome zbrojenie ułożone w fundamencie usztywni go i zapobiegnie pęknięciom. Pionowe zbrojenie należy ułożyć w narożach projektowanego słupka. Dobrze jest związać obydwa zbrojenia ze sobą, co zapobiegnie przemieszczaniu się prętów podczas zalewania ich betonem. Na związanym fundamencie należy ułożyć podmurówkę, którą buduje się z bloczków lub kilku elementów łączonych łącznikiem. Jeśli jest wyższa niż trzy warstwy, należy ją zazbroić.

Przed wlaniem betonu wykop należy zadeskować lub wykonać szalunek, żeby ziemia nie mieszała się z betonem i w ten sposób nie osłabiała go. Najlepiej zamówić beton o odpowiedniej klasie w betoniarni, ale można go też wymieszać w betoniarce. Po około dwóch, trzech dniach można usunąć szalunek. Wtedy należy nałożyć na grunt izolację poziomą w postaci ekofolii jednoskładnikowej wysokociśnieniowej (np. IZOHAN). Dzięki temu ogrodzenie nie będzie podciągało wody z podłoża i nie wystąpią na nim wapniowe wykwity czy pomrozowe pęknięcia. Następnie należy ułożyć każdą warstwę ogrodzenia „na sucho”, aby dopasować poszczególne bloczki do siebie. Układ bloczków ma być taki, żeby ściśle do siebie przylegały bez odchyleń w pionie i w poziomie. W przypadku odchyleń poziomu należy zastosować kliny lub zeszlifować bloczek. Podczas układania ogrodzenia ważne jest dopasowywanie poszczególnych bloczków ze względu na ich fakturę. Bardziej wyłupane bloczki należy ułożyć obok siebie, tak samo jak te mniej. Gdy różnobarwne bloczki imitują kamień naturalny to należy je ułożyć w taki sposób, aby wyszedł jak najładniejszy melanż bez przesycenia koloru w jednym obszarze. Warstwy ogrodzenia należy układać naprzemiennie. Bloczki można przykleić do siebie klejem montażowym, dzięki czemu nie będą się one przesuwać w czasie zalewania betonem i zostaną uszczelnione wszystkie spoiny. Zalane bloczki należy zostawić na 4-5 godzin.

Ogrodzenie janiec
Pustak łupany - słupek ogrodzeniowy janiec

Słupki zabezpiecza się przed przesuwaniem poprzez spięcie ich taśmą polipropylenową. Bloczki należy zalewać warstwowo po 1-3 warstw betonem o odpowiedniej jakości. Przed zalaniem należy zwilżyć bloczki wodą, aby były wilgotne i nie zbierała się w nich woda. Mieszanka betonowa powinna pozwalać się formować i układać w bloczkach. Aby lepiej się urabiała i szczelnie wypełniała komory można użyć plastyfikatora. Zalecane jest ręczne sztychowanie mieszanki, aby była gęsta i szczelnie wypełniała formę. Po zalaniu bloczków należy je przykryć folią budowlaną na 7 dni lub do czasu przykrycia ogrodzenia daszkami wykończeniowymi w celu zapobiegnięcia odparowania wody. Prace betoniarskie należy prowadzić w temperaturze +5°C do +25°C. W przypadku wyższej temperatury konieczne jest bieżące usuwanie zabrudzeń z powierzchni bloczków. Jeśli przy montażu daszków okaże się, że daszek nie ma kapinosu, należy wykonać odpowiednie nacięcie. Następnie trzeba wyszlifować miejsce styku bloczków z daszkiem i zamontować daszki na mrozoodpornym kleju. Wszystkie połączenia i szczeliny między daszkami a bloczkami należy uszczelnić masą silikonową, żeby zabezpieczyć wnętrza bloczków przed wilgocią. W przypadku wystąpienia w ogrodzeniu naroży należy odpowiednio dociąć elementy murkowe i daszki, aby uzyskać estetyczną zabudowę. Daszki można zaimpregnować lub pomalować dobrą farbą do betonu. Ostatnim etapem jest wyczyszczenie ogrodzenia z resztek zabrudzeń działając odpowiednim środkiem czyszczącym w miejscu zabrudzeń i spłukanie ich wodą.

FPHU FORMUR Ogrodzenia

Formur Ogrodzenia jest to firma rozwijająca się na rynku budowlano ogrodzeniowym. Oferujemy profesjonalną budowę ogrodzeń, sprzedaż materiałów budowlanych, usługi spawalnicze oraz wynajem sprzętu budowlanego.
W asortymencie można znaleźć murki ogrodzeniowe (podmurówki), bloczki, daszki, siatki, słupki, panele, akcesoria. Zapewniamy wysokiej jakości produkty w atrakcyjnych cenach.
Web page was built with Mobirise